files-emptysearchcalendarfile-pdfrss

Serinus Energy Inc. to międzynarodowa spółka naftowa prowadząca działalność w Rumunii i Tunezji. Celem spółki jest zwiększenie wartości dla akcjonariuszy poprzez rozwój wydobycia ropy naftowej i gazu wynikający z efektywnej alokacji kapitału.

Dzięki obszernej bazie terenowej Spółka zidentyfikowała istotny zestaw szans przyszłościowych, które pozwalają na rozwój wykraczający poza dotychczasowe projekty wydobywczo-rozwojowe.

Kadra zarządzająca spółką Serinus ma bogate doświadczenie i może pochwalić się wieloletnim rozważnym nadzorem nad alokacją kapitału akcjonariuszy.

 

INFORMACJE O AKCJACH

Spółka ma 150 629 941 akcji zwykłych w obrocie

Nie ma ograniczeń co do transakcji akcjami zwykłymi Spółki

Istotni akcjonariusze Spółki to Kulczyk Investments SA (posiada 52,18% akcji w obrocie), Pala Investment Holdings Limited (7,48%) i Quercus TFI SA (5,24%)

Akcje zwykłe Spółki są notowane na giełdzie w Toronto (symbol: SEN.CN) i Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (symbol: SEN.WP)

CUSIP:81752K105

ISIN: CA81752K1057