files-emptysearchcalendarfile-pdfrss

Koncesja Satu Mare (łączna powierzchnia 729 000 akrów, Serinus posiada udział w prawie użytkowania na poziomie 60%) to jeden z największych obszarów poszukiwawczych w Rumunii, leżący na gazo- i roponośnym trendzie geologicznym we wschodnim basenie panońskim. Koncesja Satu Mare obejmuje szereg różnych kompleksów, na których trwa aktywne wydobycie w tym samym trendzie geologicznym: płytkie określone amplitudowo zbiorniki gazu, konwencjonalne silikoklastyczne zbiorniki ropy naftowej oraz zbiorniki ropy naftowej i gazu o spękanym podłożu. Pole gazowe Moftinu (odkryte przez spółkę Serinus w 2014 r.) jest katalizatorem przyszłego, samofinansującego się rozwoju w koncesji Satu Mare. Pierwsze wydobycie jest zaplanowane na 2018 r.

Koncesja Satu Mare obejmuje trend geologiczny z wieloma komercyjnymi polami ropy i gazu. Cztery obszary zainteresowań uznano za priorytetowe, jeśli chodzi o dalsze poszukiwania i rozwój: (1) obszar zainteresowań Berveni, który charakteryzuje się krótkoterminowym potencjałem poszukiwawczym i rozwojowym dzięki amplitudowo rozmieszczonym płytkim kompleksom gazowym; (2) obszar zainteresowań Santau-Madaras, który charakteryzuje krótko- i średnioterminowy potencjał poszukiwawczy w zakresie stratygraficznych i strukturalnych pułapek z wcześniej nieskomercjalizowanymi odkryciami ropy; (3) obszar zainteresowań Nusfalau, który stanowi długoterminową okazję do poszukiwania dużych nagromadzeń uwięzionej stratygraficznie ropy, podobny do Suplacu de Barcau (wydobywalne zasoby 162 MM BOE); oraz (4) obszar zainteresowań Babesti, który stanowi długoterminową szansę okazję do poszukiwania dużych nagromadzeń gazu w głębokich stratygraficznych i strukturalnych pułapkach.

SER-icons

Fakty

  • Rumunia stosuje jeden z najbardziej atrakcyjnych reżimów fiskalnych w regionie, który jest oparty na systemie opłat koncesyjnych według ruchomej skali w zakresie od 5% do 13%.
  • Największe rumuńskie pole naftowe w basenie panońskim – Suplacu de Barcau (wydobywalne zasoby 162 MMbbl*) – przylega do koncesji Satu Mare i zawiera częściowo węglowodory utworzone w obszarze koncesji Satu Mare.

Przemysł ropy naftowej i gazu w Rumunii ma bogatą historię w zakresie wydobycia ropy naftowej. Rumunia była pierwszym krajem na świecie, który oficjalnie zarejestrował wydobycie ropy naftowej i zbudował pierwszą rafinerię skali przemysłowej (1857).

SER-icons

Rezerwy i zasoby

Zasoby kontyngentu 3C, udział firmy Serinus: 15 549 MMscf (dokument „Contingent Resources Evaluation: Romanian Properties of Serinus Energy as at December 31, 2016” przygotowany przez RPS) – przypisane do projektu rozwojowego Moftinu

Najważniejsze informacje

  • Odkrycie Moftinu to płytkie wielostrefowe pole gazowe odkryte przez firmę Serinus w 2014 r. W latach 70. XX wieku w strukturze i wokół niej wykonano pięć odwiertów zakończonych niepowodzeniem, ale dopiero po uzyskaniu technologii sejsmicznej 3D w 2012 roku można było prawidłowo określić kształt struktury i docelowe zbiorniki, głównie dzięki zastosowaniu wskaźników węglowodorów z amplitud sejsmicznych. Program sejsmiczny 3D z 2012 roku miał podstawowe znaczenie w zakresie dokładnego definiowania i obniżania poziomu ryzyka pułapek w odkryciu Moftinu.
  • Zidentyfikowano dodatkowy krótkoterminowy potencjał poszukiwawczy o niskim ryzyku w obszarach bezpośrednio przylegających do terenu rozwojowego Moftinu. Te szanse mają takie same cechy dotyczące zbiornika, pułapki, uszczelnienia i zawartości, jak Moftinu. Oczekuje się dalszych sukcesów.

Węglowodory są wydobywane na powierzchnię w tempie komercyjnym, testowo, w kilku starszych szybach na terenie bloku. Te odkrycia stanowią istotne okazje do poszukiwania i rozwoju, charakteryzujące się niskim ryzykiem, z możliwością zastosowania w przyszłości nowoczesnych technik geofizycznych, metod profilowania geofizycznego otworu i odwiertów oraz technologii realizacji.

Romania License Summary

ConcessionSerinus InterestAreaProduction
E IV-5 Satu MareDeemed 100%2,949 km2 (729,000 Acres)15 MMcf/d gas processing facility is under construction. First gas expected Q1 2018.