files-emptysearchcalendarfile-pdfrss

Opis działalności

Serinus Energy Inc. to międzynarodowa spółka naftowa prowadząca działalność w Rumunii i Tunezji. Celem spółki jest zwiększenie wartości dla akcjonariuszy poprzez rozwój wydobycia ropy naftowej i gazu wynikający z efektywnej alokacji kapitału.

Dzięki posiadaniu rozbudowanego zasobu aktywów Spółka zidentyfikowała zbiór szans na przyszłość, które umożliwią wzrost wykraczający poza dotychczasowe projekty wydobywczo-rozwojowe.

Kadra zarządzająca spółką Serinus ma bogate doświadczenie i może pochwalić się wieloletnim rozważnym nadzorem nad alokacją kapitału akcjonariuszy.

 

Kraj siedziby

Kanada

 

Kraje, gdzie prowadzone są operacje

Tunezja i Rumunia

 

Informacje o akcjach

Spółka ma 150 652 138  akcji zwykłych w obrocie.

Nie ma ograniczeń co do transakcji akcjami zwykłymi Spółki.

Istotni akcjonariusze Spółki to Kulczyk Investments SA (posiada 52,18% akcji w obrocie), Pala Investment Holdings Limited (7,48%) i Quercus TFI SA (5,24%).

Akcje zwykłe Spółki są notowane na giełdzie w Toronto (symbol: SEN.CN) i Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (symbol: SEN.WP).

CUSIP: 81752K105

ISIN: CA81752K1057

 

Wyniki finansowe

 

Informacje dla akcjonariuszy

Raport o rezerwach na koniec 2017 r. – Tunezja (cz. 1) (w jęz. ang.)

Raport o rezerwach na koniec 2017 r. – Tunezja (cz. 2) (w jęz. ang.)

Raport o rezerwach na koniec 2017 r. – Tunezja (cz. 3) (w jęz. ang.)

Raport o rezerwach na koniec 2017 r. – Rumunia (cz. 1) (w jęz. ang.)

Raport o rezerwach na koniec 2017 r. – Rumunia (cz. 2) (w jęz. ang.)

NWZA – Memorandum Informacyjne 2018

Najnowsze AIF

Sprawozdanie finansowe za III kw. 2017

Sprawozdanie kierownictwa z działalności za III kw. 2017

Dokumenty rejestrowe/statut (w jęz. ang.)

Regulamin nr 1 (ujednolicony)

Istotna umowa EPCC (w jęz. ang.)

Istotna umowa Resano (w jęz. ang.)

Istotna umowa Shell (w jęz. ang.)

Restrukturyzacja zadłużenia w EBOR – umowa zmieniająca do Kredytu Głównego (cz. 1, w jęz. ang.)

Restrukturyzacja zadłużenia w EBOR – umowa zmieniająca do Kredytu Głównego (cz. 2, w jęz. ang.)

Restrukturyzacja zadłużenia w EBOR – umowa zmieniająca do Kredytu Zamiennego (cz. 1, w jęz. ang.)

Restrukturyzacja zadłużenia w EBOR – umowa zmieniająca do Kredytu Zamiennego (cz. 2, w jęz. ang.)

2014 Polski Prospekt (cz. 1)

2014 Polski Prospekt (cz. 2)

2016 GPW dobre praktyki SERINUS-pl

Statement of compliance with CG principles for 2016

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2016 roku

2016 WSE Best Practices – initial reporting

 

Prezentacje

Aktualności

Wydarzenia

Kontakt dla inwestorów