files-emptysearchcalendarfile-pdfrss

Opis działalności

Serinus Energy Inc. to międzynarodowa spółka naftowa prowadząca działalność w Rumunii i Tunezji. Celem spółki jest zwiększenie wartości dla akcjonariuszy poprzez rozwój wydobycia ropy naftowej i gazu wynikający z efektywnej alokacji kapitału.

Dzięki posiadaniu rozbudowanego zasobu aktywów Spółka zidentyfikowała zbiór szans na przyszłość, które umożliwią wzrost wykraczający poza dotychczasowe projekty wydobywczo-rozwojowe.

Kadra zarządzająca spółką Serinus ma bogate doświadczenie i może pochwalić się wieloletnim rozważnym nadzorem nad alokacją kapitału akcjonariuszy.

 

Kraj siedziby

Kanada

 

Kraje, gdzie prowadzone są operacje

Tunezja i Rumunia

 

Informacje o akcjach

Spółka ma 150 652 138  akcji zwykłych w obrocie.

Nie ma ograniczeń co do transakcji akcjami zwykłymi Spółki.

Istotni akcjonariusze Spółki to Kulczyk Investments SA (posiada 52,18% akcji w obrocie), Pala Investment Holdings Limited (7,48%) i Quercus TFI SA (5,24%).

Akcje zwykłe Spółki są notowane na giełdzie w Toronto (symbol: SEN.CN) i Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (symbol: SEN.WP).

CUSIP: 81752K105

ISIN: CA81752K1057

 

Wyniki finansowe

 

Informacje dla akcjonariuszy

NWZA – Memorandum Informacyjne 2018

***Spólka nie zapewnia akcjonariuszom transmisji obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Serinus, które odbedzie sie w dniu 7 marca 2018 r.

Najnowsze AIF

Sprawozdanie finansowe za III kw. 2017

Sprawozdanie kierownictwa z działalności za III kw. 2017

Dokumenty rejestrowe/statut (w jęz. ang.)

Regulamin nr 1 (ujednolicony)

Istotna umowa EPCC (w jęz. ang.)

Istotna umowa Resano (w jęz. ang.)

Istotna umowa Shell (w jęz. ang.)

Restrukturyzacja zadłużenia w EBOR – umowa zmieniająca do Kredytu Głównego (cz. 1, w jęz. ang.)

Restrukturyzacja zadłużenia w EBOR – umowa zmieniająca do Kredytu Głównego (cz. 2, w jęz. ang.)

Restrukturyzacja zadłużenia w EBOR – umowa zmieniająca do Kredytu Zamiennego (cz. 1, w jęz. ang.)

Restrukturyzacja zadłużenia w EBOR – umowa zmieniająca do Kredytu Zamiennego (cz. 2, w jęz. ang.)

2014 Polski Prospekt (cz. 1)

2014 Polski Prospekt (cz. 2)

 

Prezentacje

Aktualności

Wydarzenia

Kontakt dla inwestorów