files-emptysearchcalendarfile-pdfrss

Opis działalności

Serinus Energy Inc. to międzynarodowa spółka naftowa prowadząca działalność w Rumunii i Tunezji. Celem spółki jest zwiększenie wartości dla akcjonariuszy poprzez rozwój wydobycia ropy naftowej i gazu wynikający z efektywnej alokacji kapitału.

Dzięki obszernej bazie terenowej Spółka zidentyfikowała istotny zestaw szans przyszłościowych, które pozwalają na rozwój wykraczający poza dotychczasowe projekty wydobywczo-rozwojowe.

Kadra zarządzająca spółką Serinus ma bogate doświadczenie i może pochwalić się wieloletnim rozważnym nadzorem nad alokacją kapitału akcjonariuszy

 

Kraj siedziby

Kanada

 

Kraje, gdzie prowadzone są operacje

Tunezja i Rumunia

 

Informacje o akcjach

Spółka ma 150 652 138  akcji zwykłych w obrocie

Nie ma ograniczeń co do transakcji akcjami zwykłymi Spółki

Istotni akcjonariusze Spółki to Kulczyk Investments SA (posiada 52,18% akcji w obrocie), Pala Investment Holdings Limited (7,48%) i Quercus TFI SA (5,24%)

Akcje zwykłe Spółki są notowane na giełdzie w Toronto (symbol: SEN.CN) i Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (symbol: SEN.WP)

CUSIP: 81752K105

ISIN: CA81752K1057

Wyniki finansowe

Informacje dla akcjonariuszy

Biuletyn informacyjny 2017 AGM

Najnowsze AIF

FS za 1 kw. 2017

MD&A za 1 kw. 2017

Statut

Przepisy wewnętrzne spółki ze zmianami i poprawkami (uzgodnione)

Istotna umowa EPCC

Istotna umowa Resano

Istotna umowa Shell

 

Prezentacje

Aktualności

Wydarzenia

Kontakt dla inwestorów