files-emptysearchcalendarfile-pdfrss

Spółka obecnie posiada pięć koncesji tunezyjskich, które składają się na zróżnicowany portfel aktywów rozwojowych i poszukiwawczych.

Spółka obecnie wydobywa ropę naftową i gaz w Tunezji za pośrednictwem szeregu udziałów w prawie użytkowania w dwóch z pięciu koncesji na wydobycie ropy naftowej i gazu.  Wydobycie można podtrzymywać poprzez charakteryzujące się niskim ryzykiem wiercenia rozwojowe, przy znacznych szansach na rozwój w perspektywie średnio- i długoterminowej za sprawą istotnych pobliskich poszukiwań w dodatkowych obszarach koncesyjnych Spółki.

Schematyczna ilustracja przedstawiająca kompleksy i typy pułapek w koncesjach Serinus Energy w Tunezji.

 

Koncesje

 • Koncesja Sabria (łączna powierzchnia 26 195 akrów, Serinus posiada udział w prawie użytkowania na poziomie 45%) zawiera duże pole lekkiej ropy naftowej z ordowiku, które zapewnia spółce Serinus stabilną bazę wydobywczą przy dużej bazie rezerw i długim indeksie życia rezerw.

  Zbiornik ordowikowy w koncesji Sabria zawiera 358 MMbbl OIIP (P50)1, przy czym nawiercono w nim tylko osiem szybów (12 z uwzględnieniem ponownych odwiertów). Zbiornik zawiera dużą stratygraficzną pułapkę z ciągłą kolumną ropy rozciągającą się w utworze Upper Hamra, Lower Hamra i El Atchane.

  Niskokosztowe programy rozwijania zakresu prac mogą zapewnić w krótkim terminie zwiększenie wydobycia z dotychczasowych odwiertów. Spółka uważa, że dalsze odwierty rozwojowe w koncesji Sabria charakteryzują się niskim poziomem ryzyka i stanowią istotną szansę na zwiększenie wydobycia w perspektywie średnio- i długoterminowej.

  Schematyczna ilustracja struktury regionalnej i stratygrafia określająca dużą pułapkę stratygraficzną w koncesji Sabria.

   

  Mapa pola Sabria przedstawiającą obszary typowego ryzyka podpowierzchniowego. Większość obszaru koncesji składa się z odwiertów o bardzo niskim lub niskim ryzyku, tworzonych w celach badawczych i rozwojowych.

 • Zbiorniki triasowe koncesji Chouech Es Saida (52 480 akrów, Serinus posiada 100% udziału w prawie użytkowania) wytworzyły dotąd ponad 9,8 MM BOE z formacji TAGI i nadal stanowią stabilną wzrostową bazę wydobywczą dla Spółki.

  Głębsze piaski syluryjskie Acacus i stożek Tannezuft, które zostały spenetrowane i pomyślnie sprawdzone oraz z których wydobywano węglowodory za pomocą dwóch odwiertów położonych na terenie koncesji, stanowią ogromny potencjał rozwojowy dla Serinus Energy. Piaski syluryjskie Acacus, które są bogate w węglowodory w bloku Chouech Es Saida, zaczynają pełnić rolę poważnego nowego kompleksu ropy naftowej, kondensatu i gazu o prawie stuprocentowym współczynniku sukcesu odwiertów badawczych.

  Ilustracja stratygrafii i mechanizmu pułapkowania koncesji Chouech Es Saida i Ech Chouech. Dotąd wydobywano głównie ropę naftową z fluwialnych struktur triasowych formacji TAGI. Niedawno, na południu Tunezji, wykonano odwierty badawcze w deltowych piaskach syluryjskich Acacus, uzyskując bardzo wysoki wskaźnik sukcesu w dotarciu do ropy naftowej, gazu i kondensatu.  Gruba warstwa piasków stożka przy spodzie basenu jest położona w grubej otulinie łupkowych skał macierzystych. Potwierdzono zawartość gazu i kondensatu w tych piaskowcach w koncesji Chouech Es Saida.

   

  Kompleks stożka Tannezuft występuje tylko w koncesjach Chouech Es Saida i Ech Chouech: liczący 45 m grubości kompleks stożka podłoża basenu napotkano w odwiercie CS-Sil-1 (wykonanym w 2010 r.) i odwiercie CS-Sil-10 (wykonanym w 2011 r.). Wykonano testy wydobycia kondensatu i gazu z różnych piasków w tempie sięgającym odpowiednio 850 bbls/dziennie i 6,7 MMcf/dziennie.

  Schematyczna ilustracja przedstawiająca konfigurację pułapkowania kompleksów syluryjskich w koncesjach Chouech Es Saida i Ech Chouech.

   

   

 • W ramach koncesji Ech Chouech (33 920 akrów, Serinus posiada 100% udziału w prawie użytkowania), w której pole odkryto w 1970 r., ropę naftową wydobywano w sposób przerywany z formacji TAGI. Przylega ona do bloku Chouech Es Saida i ma równie istotny potencjał rozwojowy w zakresie syluryjskich celów poszukiwawczych, w których nie wykonano jeszcze odwiertów, ale które zdefiniowano za pomocą metod sejsmicznych 3D (pozyskanych w 2008 r.).

 • Koncesja Zinnia (17 920 akrów, Serinus posiada 100% udziału w prawie użytkowania) jest obecnie blokiem, w którym nie prowadzi się wydobycia. Na terenie bloku znajdują się jedynie dwa odwierty dawniej wykorzystywane do wydobycia ropy naftowej i gazu. Pole, odkryte w 1991 r. przez firmę Shell, było wykorzystywane w ramach działalności wydobywczej do roku 2008. Możliwości przyszłościowe znajdują się w nienawierconym bloku uskoku, którego pewne zdefiniowanie wymaga sejsmiki 3D.

SER-icons

Fakty

 • Tunezja pozostaje obszarem stosunkowo mało zbadanym, mimo położenia na bogatych w zasoby węglowodorowe zbiorniku Ghadamis i zbiorniku pelagijskim
 • Opłaty koncesyjne spółki Serinus Energy mieszczą się w zakresie 2-15%
 • W 2016 r. spółka Serinus, za pośrednictwem tunezyjskiego przedsiębiorstwa kontrolowanego, zawarła umowę marketingową z Shell International Trading and Shipping Company Limited na sprzedaż ropy naftowej, którą Spółka wydobywa w Tunezji z przeznaczeniem na sprzedaż na rynkach międzynarodowych. Ta pięcioletnia umowa jest korzystna dla spółki Serinus ze względu na regularny odbiór surowej ropy przez dużego i cieszącego się dobrą reputacją nabywcę.
SER-icons

Rezerwy i zasoby

Rezerwy tunezyjskie* (udział firmy Serinus):

 • Rezerwy tunezyjskie 1P – 3178 BOE Mbbl
 • Rezerwy tunezyjskie 2P – 10 780 BOE Mbbl
 • Rezerwy tunezyjskie 3P – 24 787 BOE Mbbl

 

Rezerwy ropy naftowej Sabria* (udział firmy Serinus):

 • Rezerwy Sabria 1P – 1904 Mstb
 • Rezerwy Sabria 2P – 7534 Mstb
 • Rezerwy Sabria 3P – 20 060 Mstb
 • RLI Sabria 2P – 34,0 lata

 

* Na podstawie dokumentu „Reserves Evaluation: Tunisian Properties of Serinus Energy, as at December 31, 2016” przygotowanego przez RPS.

Tunisia License Summary

LicenseSerinus Working InterestApproximate Gross Area (acres)Outstanding Work CommitmentsExpiry
Sabria45% (ETAP 55%)100nilNov 2028
Chouech Es Saida100%100nilDec 2027
Ech Chouech100%45nilJun 2022
Sanrhar100%100nilDec 2021
Zinnia100%100nilDec 2020