files-emptysearchcalendarfile-pdfrssxhtml

Koncesja Satu Mare (łączna powierzchnia 729 000 akrów, efektywny 100% udział operacyjny Serinusa) to jeden z największych obszarów poszukiwawczych w Rumunii. Zlokalizowana jest w zasięgu wysoce produktywnej strefy ropo- i gazonośnej we wschodniej części basenu panońskiego. Na obszarze koncesji Satu Mare znajduje się wiele różnych obiektów złożowych ułożonych wzdłuż tego samego trendu, które są obecnie eksploatowane. Zalicza się do nich płytko występujące złoża o charakterystycznym zapisie amplitudowym na sejsmice 3D, konwencjonalne złoża ropy w piaskowcach kwarcowych oraz złoża ropy i gazu w spękanym podłożu. Wydobycie na polu gazowym Moftinu (odkrytym przez Serinus w 2014 r.) rozpoczęto w kwietniu 2019 r.

Koncesja Satu Mare leży w strefie występowania licznych komercyjnych pól naftowo-gazowych. Cztery obszary zainteresowań uznano za priorytetowe, jeśli chodzi o dalsze poszukiwania i rozwój: (1) obszar zainteresowań („OZ”) Berveni, który charakteryzuje się krótkoterminowym potencjałem poszukiwawczym i rozwojowym dzięki płytko zalegającym obiektom gazowym, manifestującym się wzmocnieniem amplitudy sejsmicznej; (2) OZ Santau-Madaras, który charakteryzuje krótko- i średnioterminowy potencjał poszukiwawczy w zakresie stratygraficznych i strukturalnych pułapek z wcześniej nieskomercjalizowanymi odkryciami ropy; (3) OZ Nusfalau, który stanowi długoterminową okazję do poszukiwania dużych akumulacji ropy w obrębie pułapek litologicznych, podobny do Suplacu de Barcau (wydobywalne zasoby 162 mln baryłek ekwiwalentu ropy) oraz (4) OZ Babesti to poszukiwawcza szansa o długim horyzoncie czasowym na duże akumulacje gazu w głębokiej części basenu, obejmujące zarówno pułapki stratygraficzne, jak i strukturalne.

SER-icons

Fakty

 • Rumunia wprowadziła jeden z najbardziej atrakcyjnych reżimów fiskalnych w regionie, z systemem opłat koncesyjnych opartym na ruchomej skali o zakresie od 5% do 13%.
  • Koncesja Satu Mare sąsiaduje z największym w Rumunii polem naftowym – Suplacu de Barcau (wydobywalne zasoby 162 MMbbl*), znajdującym się w basenie panońskim, które przypuszczalnie częściowo stanowi skałę macierzystą, czyli źródło węglowodorów dla obszaru Satu Mare.

  W Rumunii przemysł naftowo-gazowy ma długą historię jeśli chodzi o wydobycie ropy. Rumunia była pierwszym krajem na świecie, gdzie odnotowano oficjalnie produkcję ropy naftowej i zbudowano pierwszą rafinerię działającą na skalę przemysłową (1857 r.).

SER-icons

Rezerwy i zasoby

Rezerwy rumuńskie*:

 • Rezerwy 1P – 3,11 Bcf
 • Rezerwy 2P – 5,10 Bcf
 • Rezerwy 3P – 7,94 Bcf

Zasoby warunkowe obciążone ryzykiem*:

 • Zasoby warunkowe 1C – 2,50 Bcf
 • Zasoby warunkowe 2C – 4,30 Bcf
 • Zasoby warunkowe 3C– 7,00 Bcf

* źródło: Raport z Audytu Rezerw sporządzony przez firmę Gaffney Cline & Associates Limited na dzień 31 grudnia 2021 r.

Najważniejsze informacje

 • Odkrycie Moftinu to płytkie, wielohoryzontowe pole gazowe odkryte przez Serinus w 2014 r. W latach 70. XX wieku w obrębie struktury i w jej sąsiedztwie wykonano pięć odwiertów zakończonych niepowodzeniem (tzw. negatywnych). Dopiero w 2012 r., dysponując wynikami badania sejsmicznego 3D, można było poznać prawidłowy obraz struktury i zdefiniować cele poszukiwawcze, głównie w oparciu o bezpośrednie wskaźniki obecności węglowodorów – analizę amplitud. Wyniki sejsmiki 3D wykonanej w 2012 r. miały decydujące znaczenie przy wiarygodnym zdefiniowaniu potencjalnych pułapek i obniżeniu ryzyka poszukiwawczego w rejonie odkrycia Moftinu.
  • Dodatkowo, w obszarach bezpośrednio przylegających do zagospodarowanego złoża Moftinu zidentyfikowano kolejne potencjalne obiekty poszukiwawcze, charakteryzujące się niskim poziomem ryzyka, możliwe do rozpoznania w krótkim okresie czasu. Nowe obiekty związane są z tymi samymi skałami zbiornikowi, typem pułapek i uszczelnieniem jak w przypadku Moftinu. Można spodziewać się dalszych sukcesów.

  W obrębie bloku ze starszych odwiertów prowadzone jest wydobycie komercyjne i testowe węglowodorów. Odkrycia te wskazują na istotne perspektywy poszukiwawcze o niskim ryzyku poszukiwawczym i jednocześnie na możliwość ich zagospodarowania przy zastosowaniu nowoczesnych technik geofizycznych, geofizycznych pomiarów otworowych oraz metod uzbrojenia otworu.

Koncesja rumuńska – podsumowanie

KoncesjaUdziały SerinusPowierzchniaProdukcja
E IV-5 Satu Mareefektywnie 100%2.949 km2 (729.000 akrów)Zakład przetwarzania gazu – operacyjna przepustowość 15 MMcf/d. Pierwszy gaz – w kwietniu 2019 r.