files-emptysearchcalendarfile-pdfrssxhtml

Strategia korporacyjna Serinus jest ukierunkowana na budowanie wartości w oparciu o posiadane obecnie przez Spółkę rozległe aktywa i ich zasoby w Tunezji i Rumunii. Kapitał będzie taktycznie alokowany do projektów, które wykazują atrakcyjne zwroty przy relatywnie niższych profilach ryzyka. Powołane przez Spółkę zespoły w sposób ciągły monitorują pojawiające się możliwości pod kątem wykorzystania przewag konkurencyjnych Spółki generowanych przez obecny portfel jej aktywów.

Cele/zadania/podstawowe działania:

  1. Projekt gazowy Moftinu w Rumunii – wydobycie gazu rozpoczęto w kwietniu 2019 r. Nowy program poszukiwań na 2022 r. obejmuje zrealizowane już badanie sejsmiczne 2D dla 112 km oraz wielootworowy program wierceń poszukiwawczych, którego realizacja przewidywana jest na drugą połowę 2022 r.
  2. Poprawa poziomu wydobycia ze złoża Sabria w Tunezji – instalacja w odwiertach pomp  wgłębnych do mechanicznej eksploatacji złoża w celu zwiększenia produkcji ropy.
  3. Ocenianie możliwości akwizycji na obszarach, gdzie Spółka jest już obecna operacyjnie, a także, o ile będzie to atrakcyjne, poza tymi obszarami.