files-emptysearchcalendarfile-pdfrssxhtml

Łukasz Rędziniak

Przewodniczący Rady Dyrektorów (członek niezależny Rady), Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń, członek Komitetu ds. Ochrony Środowiska, Odpowiedzialności Społecznej i Ładu Korporacyjnego

Pan Łukasz Rędziniak jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jest adwokatem, członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. W latach 1990–1991 pracował jako asystent na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1991–1992 był prawnikiem w spółce Consoft Consulting Sp. z o.o. W latach 1997–2000 prowadził prywatną praktykę adwokacką, blisko współpracując ze spółką Dewey Ballantine Sp. z o.o. W latach 1993–2007 zatrudniony w kancelarii prawnej Dewey and LeBoeuf LLP (od 2001 r. – jako partner). Następnie, w latach 2007–2009 był Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej. Od 2009 r. był wspólnikiem i partnerem zarządzającym warszawskim biurem kancelarii Studnicki, Płeszka, Ćwiąkalski, Górski sp.k. W latach 2013 – 2020 był członkiem Zarządu Kulczyk Investments S.A. W latach 2013 – 2021 był członkiem Rady Nadzorczej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. zaś obecnie sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej Ciechu S.A. Jest także członkiem Rad Nadzorczych Autostrada Wielkopolska S.A. i A2 Route Sp. z o.o.

Jeffrey Auld

Prezes i Dyrektor Generalny (CEO) (członek Rady nie spełniający kryteriów niezależności)

Pan Jeffrey Auld jest od ponad 30 lat związany z międzynarodową branżą naftową. W tym okresie zarządzał spółkami działającymi w sektorze naftowo-gazowym na rynkach wschodzących, a także pracował w charakterze ich doradcy. Pan Auld posiada bogate doświadczenie w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw, fuzji i przejęć oraz zarządzania strategicznego.

Karierę zawodową rozpoczynał w Kanadzie, skąd w 1995 r. przeniósł się do Wielkiej Brytanii. Był dyrektorem handlowym ds. nowych przedsięwzięć w Premier Oil plc. Z Premier Oil przeniósł się do Goldman, Sachs and Co., gdzie dołączył do zespołu ds. energetyki i sieci przesyłowych w ramach grupy ds. przejęć spółek i doradztwa strategicznego. Po zakończeniu współpracy z Goldman Sachs podjął pracę na stanowisku wiceprezesa w PetroKazakhstan – spółce notowanej na giełdzie nowojorskiej (NYSE) i posiadającej aktywa w Kazachstanie. Po zakończeniu pracy dla PetroKazakhstan, pan Jeffrey Auld zajmował stanowisko Dyrektora ds. Energetyki na Europę w Canaccord Genuity w Londynie. Bezpośrednio przed związaniem się z Serinus pełnił funkcję Dyrektora ds. Ropy i Gazu na obszar Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki w Macquarie Capital w Londynie.

Pan Jeffrey Auld ukończył studia licencjackie w zakresie ekonomii i nauk politycznych na University of Calgary oraz z wyróżnieniem ukończył MBA w Imperial College London.

James Causgrove

Członek niezależny Rady Dyrektorów, Przewodniczący Komitetu ds. Oceny Rezerw, członek Komitetu Audytu, członek Komitetu ds. Wynagrodzeń, członek Komitetu ds. Ochrony Środowiska, Odpowiedzialności Społecznej i Ładu Korporacyjnego

Pan James Causgrove jest od ponad 40 lat związany z sektorem naftowym, w którym to okresie zdobył bogate doświadczenie na stanowiskach kierowniczych. 31 marca 2019 r. ustąpił ze stanowiska Dyrektora Operacyjnego (COO) w Harvest Operation Corporation i obecnie pełni funkcję prezesa i głównego konsultanta w Causgrowe Energy West - firmie energetycznej działającej na obszarze wschodniej Kanady. Pan Causgrowe łączy gruntowną wiedzę inżynierską i doświadczenie biznesowe z dokonaniami w zakresie zarządzania i przywództwa w sektorze naftowo-gazowym. Od 1979 r., pracując najpierw dla Chevron Corporation, następnie dla Pengrowth Energy Corporation i dla Harvest Operations Corporation, zdobywał wiedzę i umiejętności obejmujące praktycznie wszystkie obszary przemysłu naftowo-gazowego, w szczególności techniczne aspekty wierceń, wydobycia, prowadzenia działalności operacyjnej, transportu i magazynowania. Z pracy w Chevron, zarówno w kanadyjskiej centrali, jak też w licznych biurach terenowych tej spółki i na eksploatowanych przez nią złożach, wyniósł świetną znajomość zagadnień technicznych i praktycznych. Oprócz stanowisk o charakterze technicznym zajmował stanowiska w działach ds. joint ventures, zarządzania zasobami ludzkimi, planowania strategicznego i biznesowego oraz transportu i magazynowania. Pracując najpierw jako kierownik techniczny, a następnie jako członek kadry kierowniczej średniego szczebla i wreszcie jako członek kadry zarządzającej Chevron, Pengrowth oraz Harvest, zyskał cenną, dogłębną wiedzę na temat funkcjonowania branży. Jako COO w Harvest i wiceprezes w Pengrowth należał do zespołu zarządzającego i ściśle współpracował z Radą Dyrektorów tych firm.

Po ukończeniu studiów w zakresie inżynierii chemicznej na University of Alberta uzyskał tytuł zawodowy inżyniera w Prowincji Alberta.

Natalie Fortescue

Członek niezależny Rady Dyrektorów, Przewodnicząca Komitetu ds. Ochrony Środowiska, Odpowiedzialności Społecznej i Ładu Korporacyjnego, członek Komitetu Audytu, członek Komitetu ds. Oceny Rezerw

Pani Natalie Fortescue posiada bogate doświadczenie w zakresie rynków kapitałowych i relacji inwestorskich, w tym w międzynarodowym sektorze ropy naftowej i gazu ziemnego. Przez ponad 20 lat pracowała i doradzała firmom w zakresie transakcji typu corporate finance, pozyskiwania funduszy, strategii, refinansowania i restrukturyzacji zadłużenia, relacji inwestorskich oraz wpływu transakcji korporacyjnych na interesariuszy. Pani Fortescue jest certyfikowanym biegłym rewidentem i posiada wieloletnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej w Investec Investment Bank, a także w Oriel Securities Limited. Po opuszczeniu londyńskiego City, pani Fortescue dołączyła do Genel Energy PLC budując i prowadząc dział relacji inwestorskich, a następnie współpracowała z Premier Oil Plc przy szeregu transakcji na rynkach kapitałowych i refinansowaniu zadłużenia, w tym przy fuzji tej spółki z Chrysaor Energy Limited. Spółki, w których organach zasiada obecnie lub w których jest wspólnikiem: FUTH Consulting Limited, Clean Power Hydrogen plc.

Pani Fortescue ukończyła studia licencjackie z zakresu rachunkowości i finansów na Uniwersytecie Kingston.

Jonathan Kempster

Członek niezależny Rady Dyrektorów, Przewodniczący Komitetu Audytu, członek Komitetu ds. Wynagrodzeń

Pan Kempster zajmował stanowiska Dyrektora Finansowego w spółkach Delta plc, Fii Group plc, Frasers Group plc, Linden plc, Low & Bonar plc, Utilitywise plc i Wincanton plc. Niedawno został powołany na członka Rady Dyrektorów niepełniącego funkcji wykonawczych oraz Przewodniczącego Komitetu Audytu w DX Group plc. Ponadto pan Kempster jest członkiem Rady Dyrektorów niepełniącym funkcji wykonawczych w FireAngel Safety Technology plc oraz jest powiernikiem funduszu emerytalnego Delta plc.

Pan Kempster uzyskał uprawnienia biegłego rewidenta w 1990 r., pracując dla Price Waterhouse.
Z wyróżnieniem ukończył studia licencjackie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami na Uniwersytecie w Liverpoolu.