files-emptysearchcalendarfile-pdfrss

Łukasz Rędziniak

Przewodniczący Rady Dyrektorów (niespełniający kryteriów niezależności), Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń, Przewodniczący Komitetu ds. Nominacji.

Członek Zarządu i główny radca prawny Kulczyk Investments S.A., największego akcjonariusza Spółki Serinus.

Pan Łukasz Rędziniak jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jest adwokatem, członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. W latach 1990–1991 pracował jako asystent na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1991–1992 był prawnikiem w spółce Consoft Consulting Sp. z o.o. W latach 1997–2000 prowadził prywatną praktykę adwokacką, blisko współpracując ze spółką Dewey Ballantine Sp. z o.o. W latach 1993–2007 zatrudniony w kancelarii prawnej Dewey and LeBoeuf LLP (od 2001 r. – jako partner). Następnie, w latach 2007–2009 był Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej. Od 2009 r. był wspólnikiem i partnerem zarządzającym warszawskim biurem kancelarii Studnicki, Płeszka, Ćwiąkalski, Górski sp.k. W 2013 r. został członkiem Zarządu Kulczyk Investments S.A. Jest członkiem Rady Nadzorczej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. jak również Ciech S.A.. Ponadto jest członkiem Rad Nadzorczych Autostrady Wielkopolskiej SA oraz A2 Route Sp. z o.o..

Jeffrey Auld

Prezes i Dyrektor Generalny (CEO), Dyrektor w Radzie Dyrektorów (członek zależny)

Jeffrey Auld został powołany 31 sierpnia 2016 r. na stanowisko Prezesa i Dyrektora Generalnego Serinus Energy oraz stał się członkiem jej Rady Dyrektorów.

Pan Auld od ponad 25 lat działa w obszarze światowego sektora naftowo-gazowego. W tym okresie zarządzał i był doradcą spółek działających na wschodzących rynkach naftowo-gazowych. Pan Auld ma bogate doświadczenie w dziedzinie zarządzania finansami przedsiębiorstw, fuzji i przejęć oraz zarządzania strategicznego.

Karierę zawodową rozpoczął w Kanadzie, a następnie w 1995 r. przeniósł się do Wielkiej Brytanii. Był dyrektorem handlowym ds. nowych przedsięwzięć (Commercial Manager for New Ventures) w Premier Oil plc. Z Premier Oil przeniósł się do Goldman, Sachs and Co., gdzie dołączył do zespołu ds. energetyki i sieci w ramach grupy ds. fuzji i doradztwa strategicznego Następnie, po opuszczeniu Goldman Sachs podjął pracę na stanowisku wiceprezesa (Seinior Vice-President) w PetroKazakhstan - spółce notowanej na nowojorskiej giełdzie (NYSE) i posiadającej aktywa w Kazachstanie. Po pracy w PetroKazakhstan pan Auld zajmował stanowisko Dyrektora ds. Energetyki na Europę w Canaccord Genuity w Londynie. Bezpośrednio przed związaniem się z Serinus pełnił funkcję Dyrektora ds. Ropy i Gazu na EMEA (Head of EMEA Oil and Gas) w Macquarie Capital w Londynie.

Pan Auld ma ukończone studia licencjackie (undergraduate degree) na kierunku Ekonomia i Nauki Polityczne na University of Calgary oraz z wyróżnieniem ukończył studia magisterskie (tytuł MBA) w Imperial College London.

Eleanor Barker

Dyrektor w Radzie Dyrektorów (członek niezależny), Przewodnicząca Komitetu ds. Audytu, członek Komitetu ds. Nominacji oraz Komitetu ds. Oceny Rezerw

Eleanor Barker jest prezesem Barker Oil Strategies, a od roku 2014 także dyrektorem w Sterling Resources Ltd. Pani Barker od 1995 roku specjalizuje się w badaniach światowego rynku ropy naftowej. W latach 2012–2014 pełniła rolę analityka rynku ropy naftowej w Toll Cross Securities Inc. W latach 2007–2012 była prezesem Barker Oil Strategies Inc. Pani Barker jest byłym dyrektorem amerykańskiego stowarzyszenia analityków sektora naftowego (US National Association of Petroleum Investment Analysts) i byłym prezesem kanadyjskiego stowarzyszenia analityków inwestycyjnych (Canadian Association of Investment Analysts). W latach 1993–1995 była dyrektorem w Gordon Capital. Zanim rozpoczęła pracę na rynkach finansowych zajmowała różne stanowiska w ramach spółek Esso oraz Gulf Canada.

Jim Causgrove

Dyrektor w Radzie Dyrektorów (członek niezależny), Przewodniczący Komitetu ds. Oceny Rezerw, członek Komitetu ds. Audytu, Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń, Członek Komitetu ds. Nominacji

Pan James Causgrove jest profesjonalnym menedżerem w zakresie sektora naftowo-gazowego i posiada ponad 35-letnie doświadczenie zawodowe. W listopadzie 2017 r. objął stanowisko Chief Operating Officer w Harvest Operation Corporation. Łączy gruntowną znajomość inżynierii technicznej i doświadczenie biznesowe z dokonaniami w zakresie zarządzania i przywództwa. Od roku 1979, pracując najpierw dla Chevron Corporation, a następnie dla Pengrowth Energy Corporation, zdobywał wiedzę i umiejętności obejmujące praktycznie wszystkie obszary przemysłu naftowo-gazowego, w szczególności techniczne aspekty wierceń, wydobycia, prowadzenia działalności operacyjnej, transportu i magazynowania. Z pracy w Chevron, zarówno w jej kanadyjskiej centrali, jak też w licznych biurach terenowych oraz na polach naftowych, wyniósł świetną znajomość zagadnień dotyczących eksploatacji pól i spraw technicznych. Oprócz stanowisk technicznych zajmował stanowiska w działach ds. joint ventures, zarządzania zasobami ludzkimi, planowania strategicznego i biznesowego oraz transportu i magazynowania. Pracując najpierw jako kierownik techniczny, a następnie przynależąc do kadry kierowniczej średniego szczebla i wreszcie jako członek kadry zarządzającej Chevron oraz Pengrowth, zyskał cenną, dogłębną znajomość tego biznesu. Jako wiceprezes w Pengrowth należał do zespołu zarządzającego firmą i ściśle współpracował z radą dyrektorów.

Dawid Jakubowicz

Dyrektor w Radzie Dyrektorów (członek zależny), członek Komitetu ds. Audytu

Pan Dawid Jakubowicz zajmuje się całościowym nadzorem nad posiadanymi przez Grupę Kulczyk Holding inwestycjami oraz prowadzi działania na rzecz wzrostu wartości i/lub jej ochrony. Jest członkiem rad nadzorczych w Polsin Overseas Shipping Ltd, Polenergia S.A. (również jest tu członkiem Komitetu Audytu), Ciech Cargo Sp. z o.o., Ciech Soda Polska S.A., Ciech Vitrosilicon S.A., Ciech Pianki Sp. z o.o., Beyond.pl Sp. z o.o., Stanusch Technologies S.A., a także zasiada w Radzie Dyrektorów oraz w Komitecie ds. Audytu i Corporate Governance spółki QKR Namibia Navachab Gold Mine (PTY) Ltd.

W latach 2010-2012 był związany ze spółkami portfelowymi Grupy Kulczyk Investments - KPI Business Services oraz Magro International, gdzie pełnił - odpowiednio - funkcję Kontrolera ds. Grupy oraz Managera ds. Controllingu. W latach 2005-2010 zatrudniony w KPMG Audyt, gdzie zajmował się badaniem jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek reprezentujących różne branże.

Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Posiada również dyplom MBA Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Stanowego w Georgii (USA).

Andrew Fairclough

Dyrektor Finansowy (CFO), Dyrektor w Radzie Dyrektorów (członek zależny)

Andrew Fairclough jest od niemal 30 lat zaangażowany zawodowo w sektorze finansów korporacyjnych, rynków kapitałowych i zarządzania spółkami. W tym czasie zyskał szerokie doświadczenia w obszarze strategii spółek, finansowania z wykorzystaniem instrumentów kapitałowych i dłużnych, pozyskiwania kapitału, fuzji i przejęć, zarządzania kapitałem, planowania finansowego, projektowania budżetu oraz sprawozdawczości finansowej. Od 2014 r. był dyrektorem finansowym Whalsay Energy Limited, brytyjskiej spółki naftowo-gazowej działającej na szelfie kontynentalnym. Przed podjęciem pracy w sektorze naftowo-gazowniczym w 2012 r., przez ponad 17 lat zajmował się bankowością inwestycyjną, po odejściu z wojska.

Jest absolwentem studiów prawniczych (licencjat, ang. undergraduate degree in Law LLB) na University College London.