files-emptysearchcalendarfile-pdfrss

Łukasz Rędziniak

Przewodniczący Rady Dyrektorów, (członek zależny), Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń, Przewodniczący Komitetu ds. Nominacji

Członek Zarządu i General Counsel Kulczyk Investments SA, największego akcjonariusza spółki Serinus.

Pan Rędziniak jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jest adwokatem (aplikacja w 1996 r.), członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. W latach 1990–1991 pracował jako asystent na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1991–1992 był prawnikiem w spółce Consoft Consulting Sp. z o.o. W latach 1997–2000 pracował jako adwokat, prowadząc prywatną praktykę ściśle współpracował ze spółką Dewey Ballantine Sp. z o.o. W latach 1993–2007 zatrudniony w kancelarii prawnej Dewey and LeBoeuf LLP (w tym od 2001 r. - jako partner). Następnie, w latach 2007–2009 był Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej. Od 2009 r. był partnerem zarządzającym warszawskim biurem kancelarii T. Studnicki K. Płeszka Z. Ćwiąkalski J. Górski. W 2013 r. został członkiem Zarządu Kulczyk Investments S.A. W tym samym roku został wybrany na członka rady nadzorczej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. i Polenergii S.A. (Wiceprzewodzniczący Rady Nadzorczej).

Jeffrey Auld

Prezes i Dyrektor Generalny (CEO), Dyrektor w Radzie Dyrektorów (członek zależny)

Jeffrey Auld został powołany 31 sierpnia 2016 r. na stanowisko Prezesa i Dyrektora Generalnego Serinus Energy oraz stał się członkiem jej Rady Dyrektorów.

Pan Auld od ponad 25 lat działa w obszarze światowego sektora naftowo-gazowego. W tym okresie zarządzał i był doradcą spółek działających na wschodzących rynkach naftowo-gazowych. Pan Auld ma bogate doświadczenie w dziedzinie zarządzania finansami przedsiębiorstw, fuzji i przejęć oraz zarządzania strategicznego.

Karierę zawodową rozpoczął w Kanadzie, a następnie w 1995 r. przeniósł się do Wielkiej Brytanii. Był dyrektorem handlowym ds. nowych przedsięwzięć (Commercial Manager for New Ventures) w Premier Oil plc. Z Premier Oil przeniósł się do Goldman, Sachs and Co., gdzie dołączył do zespołu ds. energetyki i sieci w ramach grupy ds. fuzji i doradztwa strategicznego Następnie, po opuszczeniu Goldman Sachs podjął pracę na stanowisku wiceprezesa (Seinior Vice-President) w PetroKazakhstan - spółce notowanej na nowojorskiej giełdzie (NYSE) i posiadającej aktywa w Kazachstanie. Po pracy w PetroKazakhstan pan Auld zajmował stanowisko Dyrektora ds. Energetyki na Europę w Canaccord Genuity w Londynie. Bezpośrednio przed związaniem się z Serinus pełnił funkcję Dyrektora ds. Ropy i Gazu na EMEA (Head of EMEA Oil and Gas) w Macquarie Capital w Londynie.

Pan Auld ma ukończone studia licencjackie (undergraduate degree) na kierunku Ekonomia i Nauki Polityczne na University of Calgary oraz z wyróżnieniem ukończył studia magisterskie (tytuł MBA) w Imperial College London.

Eleanor Barker

Dyrektor w Radzie Dyrektorów (członek niezależny), Przewodnicząca Komitetu ds. Audytu, członek Komitetu ds. Nominacji oraz Komitetu ds. Oceny Rezerw

Eleanor Barker jest prezesem Barker Oil Strategies, a od roku 2014 także dyrektorem w Sterling Resources Ltd. Pani Barker od 1995 roku specjalizuje się w badaniach światowego rynku ropy naftowej. W latach 2012–2014 pełniła rolę analityka rynku ropy naftowej w Toll Cross Securities Inc. W latach 2007–2012 była prezesem Barker Oil Strategies Inc. Pani Barker jest byłym dyrektorem amerykańskiego stowarzyszenia analityków sektora naftowego (US National Association of Petroleum Investment Analysts) i byłym prezesem kanadyjskiego stowarzyszenia analityków inwestycyjnych (Canadian Association of Investment Analysts). W latach 1993–1995 była dyrektorem w Gordon Capital. Zanim rozpoczęła pracę na rynkach finansowych zajmowała różne stanowiska w ramach spółek Esso oraz Gulf Canada.

Jim Causgrove

Dyrektor w Radzie Dyrektorów (członek niezależny), Przewodniczący Komitetu ds. Oceny Rezerw, członek Komitetu ds. Audytu

Pan James Causgrove jest profesjonalnym menedżerem w zakresie sektora naftowo-gazowego i posiada ponad 35-letnie doświadczenie zawodowe. W listopadzie 2017 r. objął stanowisko Chief Operating Officer w Harvest Operation Corporation. Łączy gruntowną znajomość inżynierii technicznej i doświadczenie biznesowe z dokonaniami w zakresie zarządzania i przywództwa. Od roku 1979, pracując najpierw dla Chevron Corporation, a następnie dla Pengrowth Energy Corporation, zdobywał wiedzę i umiejętności obejmujące praktycznie wszystkie obszary przemysłu naftowo-gazowego, w szczególności techniczne aspekty wierceń, wydobycia, prowadzenia działalności operacyjnej, transportu i magazynowania. Z pracy w Chevron, zarówno w jej kanadyjskiej centrali, jak też w licznych biurach terenowych oraz na polach naftowych, wyniósł świetną znajomość zagadnień dotyczących eksploatacji pól i spraw technicznych. Oprócz stanowisk technicznych zajmował stanowiska w działach ds. joint ventures, zarządzania zasobami ludzkimi, planowania strategicznego i biznesowego oraz transportu i magazynowania. Pracując najpierw jako kierownik techniczny, a następnie przynależąc do kadry kierowniczej średniego szczebla i wreszcie jako członek kadry zarządzającej Chevron oraz Pengrowth, zyskał cenną, dogłębną znajomość tego biznesu. Jako wiceprezes w Pengrowth należał do zespołu zarządzającego firmą i ściśle współpracował z radą dyrektorów.

Dawid Jakubowicz

Dyrektor w Radzie Dyrektorów (członek zależny)

Pan Dawid Jakubowicz zajmuje się całościowym nadzorem nad posiadanymi przez Grupę Kulczyk Holding inwestycjami oraz prowadzi działania na rzecz wzrostu wartości i/lub jej ochrony. Jest członkiem rad nadzorczych w Polsin Overseas Shipping Ltd, Polenergia S.A. (również jest tu członkiem Komitetu Audytu), Ciech Cargo Sp. z o.o., Ciech Soda Polska S.A., Ciech Vitrosilicon S.A., Ciech Pianki Sp. z o.o., Beyond.pl Sp. z o.o., Stanusch Technologies S.A., a także zasiada w Radzie Dyrektorów oraz w Komitecie ds. Audytu i Corporate Governance spółki QKR Namibia Navachab Gold Mine (PTY) Ltd.

W latach 2010-2012 był związany ze spółkami portfelowymi Grupy Kulczyk Investments - KPI Business Services oraz Magro International, gdzie pełnił - odpowiednio - funkcję Kontrolera ds. Grupy oraz Managera ds. Controllingu. W latach 2005-2010 zatrudniony w KPMG Audyt, gdzie zajmował się badaniem jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek reprezentujących różne branże.

Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Posiada również dyplom MBA Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Stanowego w Georgii (USA).