files-emptysearchcalendarfile-pdfrss

Łukasz Rędziniak

Przewodniczący Rady Dyrektorów, Członek niezależny Rady, Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń, Członek Komitetu ds. Środowiskowych, Społecznych i Ładu Korporacyjnego.

Pan Łukasz Rędziniak jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jest adwokatem, członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie. W latach 1990–1991 pracował jako asystent na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1991–1992 był prawnikiem w spółce Consoft Consulting Sp. z o.o. W latach 1997–2000 prowadził prywatną praktykę adwokacką, blisko współpracując ze spółką Dewey Ballantine Sp. z o.o. W latach 1993–2007 zatrudniony w kancelarii prawnej Dewey and LeBoeuf LLP (od 2001 r. – jako partner). Następnie, w latach 2007–2009 był Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej. Od 2009 r. do 2013 r. był wspólnikiem i partnerem zarządzającym warszawskim biurem kancelarii Studnicki, Płeszka, Ćwiąkalski, Górski sp.k. W latach 2013-2020 był członkiem Zarządu Kulczyk Investments S.A. i głównym radcą prawnym tej spółki. Obecnie jest członkiem Zarządu Kulczyk Privatstiftung.

Ponadto jest członkiem Rady Nadzorczej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. i Rady Nadzorczej Ciech S.A. Jest również członkiem rad nadzorczych spółek Autostrada Wielkopolska S.A., Autostrada Wielkopolska II S.A. oraz A2 Route Sp. z o.o.

Jeffrey Auld

Prezes i Dyrektor Generalny (CEO), Dyrektor w Radzie Dyrektorów (członek zależny)

Pan Jeffrey Auld został powołany na stanowisko Prezesa i Dyrektora Generalnego oraz do Rady Dyrektorów Serinus Energy plc z dniem 1 września 2016 r.

Pan Auld jest od ponad 25 lat związany z międzynarodową branżą naftową. W tym okresie zarządzał spółkami działającymi w sektorze naftowo-gazowym na rynkach wschodzących, a także pracował
w charakterze ich doradcy. Posiada bogate doświadczenie w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw, połączeń i przejęć spółek oraz zarządzania strategicznego.

Karierę zawodową rozpoczynał w Kanadzie, skąd w 1995 r. przeniósł się do Wielkiej Brytanii. Był dyrektorem handlowym ds. nowych przedsięwzięć w Premier Oil plc. Z Premier Oil przeniósł się do Goldman, Sachs and Co., gdzie dołączył do zespołu ds. energetyki i sieci przesyłowych w ramach grupy ds. przejęć spółek i doradztwa strategicznego. Po zakończeniu współpracy z Goldman Sachs podjął pracę na stanowisku wiceprezesa w PetroKazakhstan – spółce notowanej na giełdzie nowojorskiej (NYSE) i posiadającej aktywa w Kazachstanie. Po zakończeniu pracy dla PetroKazakhstan, pan Jeffrey Auld zajmował stanowisko Dyrektora ds. Energetyki na Europę w Canaccord Genuity w Londynie. Bezpośrednio przed związaniem się z Serinus pełnił funkcję Dyrektora ds. Ropy i Gazu na obszar Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki w Macquarie Capital w Londynie.

Pan Jeffrey Auld ukończył studia licencjackie w zakresie ekonomii i nauk politycznych na University of Calgary oraz z wyróżnieniem ukończył MBA w Imperial College London.

James Causgrove

Członek niezależny Rady Dyrektorów, Przewodniczący Komitetu ds. Oceny Rezerw, członek Komitetu Audytu, Komitetu ds. Wynagrodzeń i Komitetu ds. Środowiskowych, Społecznych i Ładu Korporacyjnego

Pan James Causgrove jest od ponad 35 lat związany z sektorem naftowym, w którym to okresie zdobył bogate doświadczenie na stanowiskach kierowniczych. Obecnie jest prezesem Causgrove Energy West LTD w Calgary, Kanada. 31 Marca 2019 r. zrezygnował z zajmowanego w Harvest Operation Corporation stanowiska Dyrektora Operacyjnego (COO). Pan Causgrove łączy gruntowną wiedzę inżynierską i doświadczenie biznesowe z dokonaniami w zakresie zarządzania i przywództwa. Od 1979 r., pracując najpierw dla Chevron Corporation, a następnie Pengrowth Energy Corporation, zdobywał wiedzę i umiejętności obejmujące praktycznie wszystkie obszary przemysłu naftowo-gazowego, w szczególności techniczne aspekty wierceń, wydobycia, prowadzenia działalności operacyjnej, transportu
i magazynowania. Z pracy w Chevron, zarówno w kanadyjskiej centrali, jak też w licznych biurach terenowych tej spółki i na eksploatowanych przez nią złożach, wyniósł świetną znajomość zagadnień technicznych i praktycznych. Oprócz stanowisk o charakterze technicznym zajmował stanowiska w działach ds. joint ventures, zarządzania zasobami ludzkimi, planowania strategicznego i biznesowego oraz transportu i magazynowania. Pracując najpierw jako kierownik techniczny, a następnie jako członek kadry kierowniczej średniego szczebla i wreszcie jako członek kadry zarządzającej Chevron oraz Pengrowth, zyskał cenną, dogłębną wiedzę na temat funkcjonowania branży. Jako wiceprezes w Pengrowth należał do zespołu zarządzającego firmą i ściśle współpracował z jej Radą Dyrektorów.

Po ukończeniu studiów w zakresie inżynierii chemicznej na University of Alberta uzyskał tytuł zawodowy inżyniera w Prowincji Alberta.

Andrew Fairclough

Dyrektor Finansowy (CFO), Dyrektor w Radzie Dyrektorów (członek zależny)

Andrew Fairclough jest od niemal 30 lat zaangażowany zawodowo w sektorze finansów korporacyjnych, rynków kapitałowych i zarządzania spółkami. W tym czasie zyskał szerokie doświadczenia w obszarze strategii spółek, finansowania z wykorzystaniem instrumentów kapitałowych i dłużnych, pozyskiwania kapitału, fuzji i przejęć, zarządzania kapitałem, planowania finansowego, projektowania budżetu oraz sprawozdawczości finansowej. Od 2014 r. był dyrektorem finansowym Whalsay Energy Limited, brytyjskiej spółki naftowo-gazowej działającej na szelfie kontynentalnym. Przed podjęciem pracy w sektorze naftowo-gazowniczym w 2012 r., przez ponad 17 lat zajmował się bankowością inwestycyjną, po odejściu z wojska.

Jest absolwentem studiów prawniczych (licencjat, ang. undergraduate degree in Law LLB) na University College London.

Natalie Fortescue

Członek niezależny Rady Dyrektorów, Przewodnicząca Komitetu ds. ds. Środowiskowych, Społecznych i Ładu Korporacyjnego, członek Komitetu ds. Wynagrodzeń

Pani Natalie Fortescue posiada bogate doświadczenie w zakresie rynków kapitałowych i relacji inwestorskich, w tym w międzynarodowym sektorze ropy naftowej i gazu ziemnego. Przez ponad 20 lat pracowała i doradzała firmom w zakresie transakcji typu corporate finance, pozyskiwania funduszy, strategii, refinansowania i restrukturyzacji zadłużenia, relacji inwestorskich oraz wpływu transakcji korporacyjnych na interesariuszy. Pani Fortescue jest certyfikowanym biegłym rewidentem i posiada wieloletnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej w Investec Investment Bank, a także w Oriel Securities Limited. Po opuszczeniu londyńskiego City, pani Fortescue dołączyła do Genel Energy PLC budując i prowadząc dział relacji inwestorskich, a w ostatnich latach współpracowała z Premier Oil Plc przy szeregu transakcji na rynkach kapitałowych i refinansowaniu zadłużenia, w tym przy niedawnej fuzji z Chrysaor Energy Limited. Obecnie zajmowane stanowiska dyrektorskie/partnerskie obejmują: FUTH Consulting Limited, Hot Penny Properties Limited.

Pani Fortescue uzyskała licencjat na kierunku finanse i rachunkowość na Kingston University.

Jonathan Kempster

Członek niezależny Rady Dyrektorów, Przewodniczący Komitetu Audytu

Pan Kempster zajmował stanowiska dyrektora finansowego (ang. Chief Financial Officer) w Delta plc, Fii Group plc, Frasers Group plc, Linden plc, Low & Bonar plc, Utilitywise plc i Wincanton plc. Pan Kempster został niedawno mianowany Dyrektorem niewykonawczym i Przewodniczącym Komitetu Audytu w Bonhill Group plc oraz jest Dyrektorem niewykonawczym i Przewodniczącym Komitetu Audytu w Redcentric plc i Ted Baker plc. Obecnie pan Kempster pełni rolę Dyrektora niewykonawczego w spółce FireAngel Safety Technology plc, a także jest powiernikiem (ang. Trustee) programu emerytalnego spółki Delta plc. Ponadto zajmuje stanowisko dyrektorskie/partnerskie w Portcentric Solutions Limited.

Pan Kempster posiada tytuł biegłego rewidenta w Price Waterhouse w 1990 r. i uzyskał licencjat (z wyróżnieniem) na kierunku studiów biznesowych w University of Liverpool.