files-emptysearchcalendarfile-pdfrssxhtml

Vladislav Ryabov

Dyrektor Finansowy (CFO)

Pan Vlad Ryabov dołączył do Serinus Energy Plc w marcu 2023 r. w roli kontrolera finansowego grupy, a we wrześniu 2023 r. został powołany na stanowisko Dyrektora Finansowego (CFO). Swoją karierę rozpoczął w 2001 roku w departamencie administracji i usług publicznych w Deloitte CIS, gdzie uzyskał kwalifikacje księgowego. W listopadzie 2007 r. przeniósł się do londyńskiego biura Deloitte UK. Doświadczenie pana Ryabova obejmuje różne sektory – w tym dziewięcioletni okres pracy w dziale administracji i usług publicznych w Deloitte oraz ponad dwanaście lat w sektorze zasobów naturalnych w zakresie poszukiwań i wydobycia ropy i gazu na rynkach wschodzących. Pan Ryabov ostatnio pełnił funkcję dyrektora ds. finansów w firmie inwestycyjnej pochodzącej z Arabii Saudyjskiej. Wszystko to sprawia, że pan Ryabov jest doświadczonym specjalistą w zakresie finansów.

Pan Ryabov posiada tytuł magistra w dziedzinie finansów i bankowości oraz tytuł licencjata w dziedzinie finansów i rachunkowości uzyskany na Państwowym Uniwersytecie Ekonomicznym w Taszkencie.

Stuart Morrison

Dyrektor Operacyjny (COO)

Pan Morrison od ponad 35 lat pracuje w przemyśle naftowym na różnych wyższych stanowiskach kierowniczych związanych z nadzorowaniem działalności operacyjnej. Swoją karierę zawodową rozpoczynał jako inżynier złożowy w spółkach BP Research, British Gas, Sun Oil i Oryx Energy UK. W 1997 r. dołączył do zespołu Premier Oil, w której to firmie zajmował różne stanowiska techniczne i kierownicze, w tym głównego inżyniera ds. ropy naftowej, kierownika ds. rozwoju biznesu i kierownika ds. działalności poszukiwawczej, pracując w takich rejonach jak Bliski Wschód i Falklandy.

Pan Morrison jest magistrem inżynierem w zakresie inżynierii naftowej oraz licencjatem w zakresie inżynierii chemicznej, które to tytuły uzyskał na Uniwersytecie Heriot-Watt w Edynburgu.

Calvin Brackman

Wiceprezes ds. Relacji Zewnętrznych i Strategii

Pan Calvin Brackman dysponuje ponad 25-letnim doświadczeniem pracy w branży ropy naftowej i gazu, zarówno w sektorze państwowym, jak i prywatnym. Swoją zawodową karierę zaczynał w ministerstwie zasobów naturalnych rządu federalnego Kanady, a następnie awansował na wyższe stanowisko w wydziale ds. surowców mineralnych, ropy i gazu władz Terytoriów Północno-Zachodnich. W 2003 r. przeniósł się do Londynu, aby objąć stanowisko Dyrektora ds. Kontaktów z Administracją Państwową w spółce PetroKazakhstan Inc. Sprawując tę funkcję, opracował i wdrożył strategie ograniczające ryzyko napowierzchniowe w działalności spółki. Po sprzedaży PetroKazakhstan spółce CNPC w 2005 r. powrócił do Kanady i zajął się z powodzeniem konsultingiem, służąc specjalistycznym doradztwem różnym międzynarodowym spółkom i instytucjom sektora administracji państwowej. W grudniu 2016 r. dołączył do zespołu Serinus, aby od tej pory wraz z pozostałym członkami kierownictwa Spółki oraz jej jednostkami biznesowymi opracowywać i wdrażać dla Grupy strategie w zakresie poszukiwania i zagospodarowywania złóż, a także nadzorować obszar relacji z administracją państwową i interesariuszami.

Pan Calvin Brackman uzyskał stopień magistra ekonomii na University of Waterloo, a wcześniej ukończył studia licencjackie na kierunku ekonomia na University of Calgary.

Alexandra Damascan

Prezes Zarządu Serinus Energy Romania S.A.

Pani Alexandra Damascan pracuje w Serinus Energy Romania od 2008 r. jako członek kierownictwa wyższego szczebla posiadający kompetencje we wszystkich obszarach globalnego sektora ropy naftowej i gazu. Odegrała kluczową rolę w procesie zagospodarowywania rumuńskich aktywów Spółki od etapu poszukiwań do etapu wydobycia w 2019 r. Przed podjęciem pracy w Serinus pani Alexandra Damascan była wspólnikiem w średniej wielkości spółce rumuńskiej zajmującej się tłumaczeniami tekstów technicznych i prawnych dla różnych czasopism i magazynów branżowych, a także tłumaczeniem ustnym.

Jest absolwentką Instytutu Nafty i Gazu, gdzie uzyskała stopień inżyniera. Ponadto ukończyła studia w dziedzinie ekonomii politycznej, studia MBA w zakresie obrotu gospodarczego na Akademii Ekonomicznej, studia prawnicze, w tym uzyskała tytuł LLM w zakresie arbitrażu międzynarodowego przyznany przez Romanian-American University, a także studia MBA w zakresie różnych aspektów działalności branży naftowej w Instytucie Nafty i Gazu w Ploeszti (Rumunia). Uzyskała też tytuł doktora w zakresie przesyłu gazu przyznany przez Oil and Gas University (Rumunia).

Haithem Ben Hassen

Prezes Zarządu Serinus Energy Tunisia B.V.

Pan Haithem Ben Hassen rozpoczął pracę w Serinus Energy Tunisia B.V. w listopadzie 2014 r. jako starszy inżynier ds. projektów, zaś w maju 2015 r. otrzymał awans na stanowisko kierownika projektów. W styczniu 2018 r. został Prezesem Zarządu Serinus Energy Tunisia B.V. Odpowiadał za realizację wielu przedsięwzięć inwestycyjnych tunezyjskiej spółki. Dodatkowo powierzono mu nadzór nad techniczną stroną realizacji prac w ramach programu zagospodarowania złoża gazu Moftinu w Rumunii.

Dysponuje ponad 20-letnim doświadczeniem w pracy w sektorach ropy naftowej i gazu, energetyki i energii odnawialnej. Jego wiedzy merytoryczna obejmuje wiele dziedzin, w tym zarządzanie projektami, technologię, inżynierię budowlaną, przygotowywanie i przekazywania projektów do odbioru, zamknięcia i eksploatacji, analizę umów, a także opracowywanie planów biznesowych, budżetów i prognoz.

Ukończył studia na kanadyjskiej uczelni École Polytechnique de Montréal ze stopniem inżyniera mechanika.