files-emptysearchcalendarfile-pdfrssxhtml

Zwiększanie wartości dla akcjonariuszy

Zwiększanie wydobycia ropy i gazu poprzez efektywną alokację kapitału.

Pionierska ścieżka do sukcesu w Rumunii

Moftinu to pierwsze od dekad nowe odkrycie w obszarze Satu Mare. Stanowi wzór do dalszych sukcesów w tym regionie.

Długie życie rezerw w Tunezji

Wydobycie z głównego zasobu wydobywczego firmy w Tunezji może być w ciągu najbliższych kilku lat łatwo podtrzymywane lub zwiększane poprzez mało ryzykowne i wysokowartościowe inwestycje w istniejące odwierty i instalacje.

Zrównoważony rozwój

Dzięki obszernej bazie terenowej Spółka zidentyfikowała istotny zestaw szans przyszłościowych, które pozwalają na rozwój wykraczający poza dotychczasowe projekty wydobywczo-rozwojowe.

Opis firmy Serinus Energy

Serinus Energy plc to międzynarodowa spółka naftowa prowadząca działalność w Rumunii i Tunezji. Celem spółki jest zwiększenie wartości dla akcjonariuszy poprzez rozwój wydobycia ropy naftowej i gazu wynikający z efektywnej alokacji kapitału.

Dzięki obszernej bazie terenowej Spółka zidentyfikowała istotny zestaw szans przyszłościowych, które pozwalają na rozwój wykraczający poza dotychczasowe projekty wydobywczo-rozwojowe.
Kadra zarządzająca spółką Serinus ma bogate doświadczenie i może pochwalić się wieloletnim rozważnym nadzorem nad alokacją kapitału akcjonariuszy.

Akcje zwykłe Spółki są notowane na rynku AIM w Londynie (symbol: SENX.LN) i Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (symbol: SEN.WP).

Dowiedz się więcej