files-emptysearchcalendarfile-pdfrssxhtml

Serinus Energy plc to międzynarodowa spółka naftowa prowadząca działalność w Rumunii i Tunezji. Celem Spółki jest zwiększenie wartości dla akcjonariuszy poprzez rozwój wydobycia ropy naftowej i gazu wynikający z efektywnej alokacji kapitału.

Dzięki posiadaniu rozbudowanego zasobu aktywów Spółka zidentyfikowała istotny zestaw szans na przyszłość, które umożliwią wzrost wykraczający poza dotychczasowe projekty wydobywczo-rozwojowe.

Kadra zarządzająca spółką Serinus ma bogate doświadczenie i może pochwalić się wieloletnim rozważnym nadzorem nad alokacją kapitału akcjonariuszy.

Akcje zwykłe Spółki są notowane na na rynku AIM w ramach London Stock Exchange (symbol: SENX.LN) i Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (symbol: SEN.WP).

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE AKCJI

Spółka ma wyemitowanych 114 066 073 akcji zwykłych.

Na 17 maja 2022 r. Spółka posiadała 1 592 500 akcji własnych. Poza wolnym obrotem (tzw. shares not in public hands według definicji Regulaminu Rynku AIM) pozostaje 4,00% akcji Spółki.

Nie ma ograniczeń w zakresie obrotu akcjami zwykłymi Spółki.

Wg stanu na 17 maja 2022 r. istotnymi akcjonariuszami Spółki są:  Richard Sneller (11,42%), CRUX Asset Management (8,30%), Quercus TFI SA (7,16%), Marlborough Fund Managers (4,13%) i Spreadex LTD (2,91).

Akcje zwykłe Spółki są notowane na rynku AIM w ramach London Stock Exchange (symbol: SENX.LN) i Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (symbol: SEN.WP).

EMITENT: SERINUS ENERGY PLC

CHARAKTERYSTYKA AKCJI: ZWYKŁE, BEZ WARTOŚCI NOMINALNEJ

SEDOL: BF4N9R9

ISIN: JE00BF4N9R98

OPOL: XLON

CFICODE2015: ESVUFR

FISN: SERS ENER/NPV VTG FPD

NUMER CUSIP: G8052E 102