files-emptysearchcalendarfile-pdfrssxhtml

Począwszy od Raportu Rocznego za 2021 r. wersje oficjalne zaraportowane na GPW prezentowane są wyłącznie w wierszu „Raport Roczny (XHTML)”

 • I kw.II kw.III kw.IV kw.
  Raport Roczny (XHTML)
  Raport Roczny (PDF)
  Raport okresowy ze sprawozdaniem finansowym
  Sprawozdanie z płatności dla administracji państwowej
 • I kw.II kw.III kw.IV kw.
  Raport Roczny (XHTML)
  Raport Roczny (PDF)
  Raport okresowy ze sprawozdaniem finansowym
  Sprawozdanie z płatności dla administracji państwowej
 • I kw.II kw.III kw.IV kw.
  Raport Roczny (XHTML)
  Raport Roczny (PDF)
  Raport okresowy ze sprawozdaniem finansowym
  Sprawozdanie z płatności dla administracji państwowej
 • I kw.II kw.III kw.IV kw.
  Raport Roczny
  Raport okresowy ze sprawozdaniem finansowym
  Sprawozdanie z płatności dla administracji państwowej
 • I kw.II kw.III kw.IV kw.
  Raport Roczny
  Raport okresowy ze sprawozdaniem finansowym
  Sprawozdanie z płatności dla administracji państwowej
 • I kw.II kw.III kw.IV kw.
  Raport Roczny
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  Sprawozdanie kierownictwa z działalności
  Płatności na rzecz administracji publicznej - raport roczny
 • I kw.II kw.III kw.IV kw.
  Roczne Formularze Informacyjne (AIF)
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  Sprawozdanie kierownictwa z działalności
  Sprawozdanie z płatności dla administracji państwowej (ESTMA)