files-emptysearchcalendarfile-pdfrss
 • I kw.II kw.III kw.IV kw.
  Raport Roczny
  Raport okresowy ze sprawozdaniem finansowym
  Sprawozdanie z płatności dla administracji państwowej
 • I kw.II kw.III kw.IV kw.
  Raport Roczny
  Raport okresowy ze sprawozdaniem finansowym
  Sprawozdanie z płatności dla administracji państwowej
 • I kw.II kw.III kw.IV kw.
  Raport Roczny
  Raport okresowy ze sprawozdaniem finansowym
  Sprawozdanie z płatności dla administracji państwowej
 • I kw.II kw.III kw.IV kw.
  Raport Roczny
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  Sprawozdanie kierownictwa z działalności
  Płatności na rzecz administracji publicznej - raport roczny
 • I kw.II kw.III kw.IV kw.
  Roczne Formularze Informacyjne (AIF)
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  Sprawozdanie kierownictwa z działalności
  Sprawozdanie z płatności dla administracji państwowej (ESTMA)
 • I kw.II kw.III kw.IV kw.
  Roczne Formularze Informacyjne (AIF)
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  Sprawozdanie kierownictwa z działalności
  Sprawozdanie z płatności dla administracji państwowej (ESTMA)
 • I kw.II kw.III kw.IV kw.
  Roczne Formularze Informacyjne (AIF)
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  Sprawozdanie kierownictwa z działalności