files-emptysearchcalendarfile-pdfrss

Strategia korporacyjna firmy Serinus jest skupiona na wydobywaniu wartości z dużych pozycji terenowych i zasobowych posiadanych obecnie przez Spółkę w Tunezji i Rumunii. Kapitał będzie taktycznie alokowany do projektów, które wykazują atrakcyjne zwroty przy relatywnie niższych profilach ryzyka. Nasze zespoły nieustannie przeglądają nowe szanse, które pozwalają na zastosowanie naszych przewag konkurencyjnych uzyskanych z naszego obecnego portfela.

Cele/zadania/podstawowe działania:

  1. Projekt rozwoju gazu Moftinu w Rumunii: projekt obejmuje budowę instalacji do przeróbki gazu 15 mmcf / d, która ma osiągnąć pierwszy gaz pod koniec drugiego kwartału 2018 r.
  2. Zwiększenie wydobycia na polu Sabria w Tunezji: Przeprowadzenie remontów kapitalnych odwiertów w celu zwiększenia wydobycia przy minimalnych wydatkach kapitałowych.
  3. Ocena potencjalnych przejęć w ramach naszych podstawowych obszarów operacyjnych, a jeśli ma to uzasadnienie z punktu widzenia konkurencyjności, również poza tymi obszarami.