files-emptysearchcalendarfile-pdfrssxhtml

Dopuszczenie Akcji Oferowanych i Akcji Subskrypcyjnych do obrotu na rynku AIM

Jersey, Wyspy Normandzkie, 17 grudnia 2020 r. — Serinus Energy plc („Serinus”, „SEN” lub „Spółka”) (AIM:SENX, GPW:SEN) informuje o dopuszczeniu 728.788.669 Akcji Oferowanych i 59.148.183 Akcji Subskrypcyjnych do obrotu na rynku AIM, po zatwierdzeniu stosownej uchwały przez akcjonariuszy Spółki na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 15 grudnia 2020 r.  Czytaj więcej…