files-emptysearchcalendarfile-pdfrssxhtml

Wyniki głosowania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Jersey, Wyspy Normandzkie, 15 maja 2020 r. — Serinus Energy plc („Serinus”, „SEN” lub „Spółka”) (AIM:SENX, GPW:SEN) informuje, że wszystkie uchwały poddane pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki („WZA”), które odbyło się 15 maja 2020 r., zostały podjęte. Czytaj więcej…