files-emptysearchcalendarfile-pdfrssxhtml

Materiały dotyczące WZA z roku 2024

Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (z  projektami uchwał)

Formularz pełnomocnictwa

Raport roczny za 2023 r.

Wyniki głosowania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Spółka nie planuje powszechnie dostępnej transmisji on-line obrad oraz rejestracji Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 10 maja 2024 r.

 

Materiały dotyczące WZA z roku 2023

Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (z  projektami uchwał)

Formularz pełnomocnictwa

Raport roczny za 2022 r.

Wyniki głosowania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

 

Materiały dotyczące WZA z roku 2022

Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (z  projektami uchwał)

Formularz pełnomocnictwa

Raport roczny za 2021 r.

Wyniki głosowania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

 

Materiały dotyczące WZA z roku 2021

Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (z  projektami uchwał)

Formularz pełnomocnictwa

Raport roczny za 2020 r.

Wyniki głosowania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

 

Materiały dotyczące NWZA z roku 2020

Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Wyniki głosowania na NWZA

 

Materiały dotyczące WZA z roku 2020

Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (z  projektami uchwał)

Formularz pełnomocnictwa

Raport roczny za 2019 r.

Wyniki głosowania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

 

Materiały dotyczące WZA z roku 2019

Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (z  projektami uchwał)

Formularz pełnomocnictwa

Raport roczny za 2018 r.

Wyniki głosowania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy